Orasul Dej

 

Vegetatie

Vegetaţia teritoriului aparţine etajului pădurii de gorun şi carpen. Pe suprafeţe restrânse, iar în condiţiile de diseminare apar şi alte specii: fag, ulm, plop, frasin, salcie, cireş, precum şi specii de măr şi păr sălbatic. În urma acţiunilor de defrişare, locul pădurii a fost luat de pajiştile secundare.